Услуги
ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА
Disaster recovery център

Непрекъснатото развитие е ключът към Вашия успешен бизнес. Дейността на все повече компании е свързана с използване на критични IT приложения и информация. Всяко отпадане на Вашите системи за съхранение на данни е не само неприятно, то може да бъде твърде скъпо.

Знаете ли какво да направите, ако държите Вашата информация да бъде напълно резервирана в друг център за данни или сте задължени да изградите "Disaster recovery center" от изискванията на закони, стандарти или търговски договори?

А, ако Вашите партньори изискват резервирането да е отдалечено на повече от 100 км? И в двата случая имаме решение за Вас. Свържете се с нашия екип за да разберете как.

Посредством репликиране на данните и съхранение на "моментни снимки" (snapshots) предлаганата от Телеком Сервиз България услуга Disaster recovery за дейта центрове осигурява  запзване на данните и непрекъсваемост на Вашата дейност при ефективно управление на разходите - комуникационно решение, което гарантира сигурност, надеждност и независимост при настъпване на авария в системата.

Към всички услуги