ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА
Описание технически центрове

Телеком Сервиз България разполага и оперира собствени CARRIER NEUTRAL (независими от телекомуникационните оператори) технически центрове за съхранение на данни и колокация на оборудване. Всички центрове са изградени в съответствие с единни фирмени стандарти и най-добрите международни практики. При изграждането са спазени изискванията на стандарт ANSI-TIA 942 за изграждане на телекомуникационна инфраструктура за центрове за данни и ISO 27001:2005.

Може да изтеглите стандартите от тук:

TIA 942

ISO 27001:2005

През 2013г. бе пуснато в експлоатация голямо разширение на колокационния ни център на границата на България с Турция и Гърция. Разположението на центъра, присъствието на големи международни телеком оператори, разполагаемата площ на техническото помещение и оптималното управление на техническите ресурси позволяват надеждното колокиране на Вашето оборудване при изключително конкурентни цени. 

За да научите повече за стандартите за изграждането и оперирането на нашите технически центрове, следвайте връзките по-долу:

Eлектрическа система

Климатична инсталация

Сграда и помещения

Пожароизвестяване и пожарогасене

Система за наблюдение и контрол