ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА
Архивиране на данни

Много хора изпитват непоносимост към хартиените носители на документи и виждат в законовите задължения за дългогодишното им съхранение излишна бюрокрация и „бумащина“; огромно пространство в офисите се заделя за съхранение на документи на хартия. С навлизането на електронния документ, осъзнатата грижа за природата и отговорното потребление на ресурси това все повече ще се променя, но все още сме далеч от момента, в който оборотът на хартиени документи в бизнеса ще намалее чувствително. Ние предлагаме архивиране на информация както на хартиен, така и на електронен носител.

Факт е, че съхранението на документи в поддържан архив е преди всичко необходимост и след това задължение – нерядко се налага да се правят справки за минали периоди/проекти, да се представи документ със собственоръчен подпис, да се докаже събитие, отдалечено във времето; предприятията имат нормативни задължения за съхранение на документи с години, като е необходимо да бъдат защитени срещу изгубване или погиване (например при пожар, наводнение). Голяма част от тези документи съдържат чувствителна информация и лични данни, т.е. трябва да се съхраняват на място с ограничен достъп, респективно за електронните документи да се осигури високо ниво на защита.

Необходимостта от съхранение на тези документи на хартиен носител създава ред неудобства – осигуряване на условия за съхранение, осигуряване на пространство за съхранение, като нуждата от пространство нараства с нарастване на документооборота; уреждане на достъп до документацията само на определени служители; организация на хартиения архив, т.е. информацията да бъде намирана лесно при необходимост. На практика често всеки служител прави собствен архив на различно място, а офисът се изпълва с твърде много хартия.