ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА
Референции

Радваме се на стабилно партньорство с нашите клиенти, повечето от които - дългогодишни. Благодарим на клиентите си за високата оценка, която ни дават!

   Референция от Мини Марица - Изток ЕАД

Проект: Изграждане на корпоративна мрежа на претоварен пункт по направление гара "Трояново-1" - гара ТЕЦ "AES Гълъбово"

 

 

 

 

Референция от Мегалан Нетуърк АД

Проект: Изграждане на оптични мрежи, гр. София

 

 

 

 

 

Референция от Мегалан Нетуърк OOД

Проект: Изграждане на оптична абонатна мрежа, гр. София

 

 

 

 

 

Референция от Мегалан Нетуърк OOД

Проект: Изграждане, измерване и поддръжка на оптична мрежа, гр. София

 

 

 

 

 

Референция от Мегалан Нетуърк AД

Проект: Изграждане на оптични мрежи, гр. Пловдив 

 

 

 

 

 

 Референция от Мегалан Нетуърк AД

 Проект: Изграждане на базови станции, гр. София

 

 

 

 

 

 Референция от Мегалан Нетуърк AД 

 Проект: Присъединяване на входове, гр. София

 

 

 

 

 

 Референция от Мегалан Нетуърк AД 

 Проект: Захранване на базови станции, гр. Пловдив

 

 

 

 

 

 Референция от Мегалан Нетуърк AД

 Проект: Присъединяване на входове, гр. Пловдив

 

 

 

 

 

Референции от Инвител Интернешънъл България ЕООД

Проект: Международна oптична кабелна линия гр. Хасково - с. Капитан Андреево

Проект:  Изграждане на оптичен пръстен гр. София за Еърбайтс България

                                     

 

Референция от Нет 1 ЕООД

Проект: Изграждане на градска oптична мрежа

 

 

 

 

 

Референция от Д Тех ЕООД

Проект: Изграждане на FTTB мрежа  за нуждите на БТК

 

 

 

 

 

Референция от Блаборис ЕООД

Проект: Проектиране и изграждане за присъединяване на съществуваща базова станция, гр. Каблешково, за нуждите на Глобул

 

 

 

 

Референция от Блаборис ЕООД

Проект: Изграждане на оптично трасе и присъединяване към оптична кабелна маги

 

 

 

 

  Референция от Блаборис ЕООД

Проект: Проектиране и изграждане за нов подход към съществуваща базова станция, гр. Пловдив, за нуждите на Глобул

 

 

 

  

Референция от Ел-тест ЕООД

Проект: Доставка и пускане в експлоатация на PDH оборудване

 

 

 

 

 

Референция от Енерго-Про България ЕАД

Проект: Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на оптични линии в каскада Петрохан и каскада Санданска бистрица

 

 

 

 

Референция от Еволинк АД

Проект: Работи по дейта център на Еволинк АД 

 

 

 

 

 

Референция от Лирекс БС ЕООД

Проект: Изграждане и пускане в експлоатация на оптична кабелна линия на територията на Печатница на БНБ АД

 

 

 

 

Референция от Меморекс Телекс Комюникейшънс България ЕООД

Проект: Изграждане, измерване и поддържане на оптични кабелни линии
 

 

 

 

 

Референция от Вестител БГ АД

Проект: Строителство на инфраструктурни телекомуникационни обекти в гр. София 

 

 

 

 

Референция от Вестител БГ АД

Проект: Изработване на проекти за инфраструктурни телекомуникационни обекти 

 

 

 

 

Референция от Вестител БГ АД

Проект: Строителство на инфраструктурни телекомуникационни обекти в гр. Перник

 

 

 

 

Референция от Атлантик Нет ООД

Проекти: Доставка на материали; Ремонти по мрежата на Атлантик Нет; Изграждане на кабелни захранвания гр. Нови Искър

 

 

 

  

Референция от Експрес консулт 2000 ЕООД

Проект: Изграждане и пускане в експлоатация на оптична мрежа BGNETWORK

 

 

 

 

 

  Референция от София Нет ЕООД

Проект: Проектиране и изграждане на оптично трасе

 

 

 

 

 

 Референция от Промкомтех ЕООД

Проект: Изграждане на телекомуникационна свързаност, обект Бизнес център Хермес