ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА
Булсатком - цялостна реализация на FTTH проект /Оптика към дома/

Телеком Сервиз България осъществява цялостно проект на Булсатком за оптично свързване на домакинствата с високоскоростен интернет. Телеком Сервиз България извършва самостоятелно ключовите дейности по управление на проекта и проектиране на абонатна мрежа, координация и достъп до обекти, полагане на съоръжения и изграждане на оптична мрежа, инсталация на оптични кабели в канална мрежа и до крайните потребители, сплайсване и измерване на оптични влакна, както и регулярна поддръжка на инсталацията.

От 2010 г. насам Телеком Сервиз България е основен изпълнител на FTTH проектите на Булсатком, като осигурява перфектното функциониране и поддържащите дейности по системата.